مرکز تماس ۲۴ ساعته حتی در روز های تعطیل (42649-021)

آموزش ابزارهای مشتقه قراردادهای آتی و اختیار معامله ( جلسه دوم)