مرکز تماس ۲۴ ساعته حتی در روز های تعطیل (42649-021)

معرفی شرکت

درباره شرکت کارگزاری دنیای نوین

شرکت با نام کارگزاری دنیای نوین در تاریخ 1384/2/13 تحت شماره 244925 دراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد، مرکز اصلی شرکت تهران ، سعادت آباد ، خیابان ریاضی بخشایش ، انتهای خیابان 17 غربی ، پلاک ۸۳ ، طبقه ۳ ، واحد ۸و۹ است.
سرمایه شرکت مبلغ 1،000،000،000،000 ریال منقسم به 1،000،000،000 سهم 1،000 ریالی با نام می باشد.

دستورالعمل و قوانین سازمان بورس اوراق بهادار


|

اعضا هیئت مدیره

...

دکتر مهدی غفاری

رئیس هیئت مدیره

...

دکتر ژینوس قهرمانی

نایب رئیس هیئت مدیره

...

محمد زارعی

عضو هیئت مدیره