مرکز تماس ۲۴ ساعته حتی در روز های تعطیل (42649-021)

حساب های بانکی

شماره حساب ها

بورس اوراق بهادار
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
8848160003
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0105623991002 IR29 0170 0000 0010 5623 9910 02
بانک سامان
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
1-864543-40-849 IR910560084904000864543001
بورس کالا
بانک تجارت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
104349978
بورس انرژی
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
8941618490 بلوار ناهید