مرکز تماس ۲۴ ساعته حتی در روز های تعطیل (42649-021)

آموزش خرید صندوق ETF

آموزش خرید صندوق ETF (دارا یکم)

ETF ها یا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، از نظر ساختاری مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک است (یعنی صندوق هایی که راه ورود غیر حرفه ای ها به بورس است ، سرمایه از نابلدها و معامله از کاربلدها!)، اما نقدشوندگی ETF ها بالاتر از صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.یعنی راحت تر معامله میشوند ، سریعتر به پول تبدیل میشوند.ارزش خالص دارایی ها و قیمت صندوق های سرمایه گذاری مشترک در پایان روز محاسبه میشود و بعد از این محاسبات قابل خرید و فروش هستند.اما ETF ها این محدودیت را ندارند و مانند سایر سهم ها در طول روز قابل معامله هستند.